sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ms. Trần Thị Thúy Liễu
GIÁM ĐỐC
0909 795 773 - 0843.728879

MÀNG CO, MÀNG PE

Màng co 1
Màng co 1
Màng co 2
Màng co 2
Màng co, màng Pe
Màng co, màng Pe
Màng co, màng Pe
Màng co, màng Pe
Màng PE quấn máy
Màng PE quấn máy